Guma turbo Xtreme 300 sztuk

+
Cena brutto: 49,00 (w tym VAT: 9,16 )
Zapytaj o produkt
Strzałka do dołu Dowiedz się więcej o produkcie Strzałka do dołu

Data ważności: nie dotyczy - proszę przeczytać treść drugiego zdjęcia z opisu.
Towar sprzedawany w kartoniku 300 sztuk - cena jednej sztuki to 0,14 zł

Według "Rozporządzenie 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 "

-d)
z zastrzeżeniem przepisów unijnych przewidujących inne rodzaje oznaczenia daty oznaczenie daty minimalnej trwałości nie jest wymagane dla:

gum do żucia oraz podobnych produktów do żucia.